Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Η χρήση προσωπικών δεδομένων των Πελατών μας γίνεται αποκλειστικά κατά τις περιπτώσεις εκτέλεσης παραγγελιών και έκδοσης σχετικής απόδειξης, παροχής προσωποποιημένων υπηρεσιών και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.

Με την παρούσα, ο Πελάτης συναινεί στην αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρεία μας, για τους σκοπούς εκτέλεσης παραγγελιών και έκδοσης σχετικής απόδειξης, προσφοράς προσωποποιημένων υπηρεσιών και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.

Ο Πελάτης δικαιούται την πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει κοινοποιήσει, καθώς και να προβάλλει αντίρρηση για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Όσον αφορά στην Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων, η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με την ελληνική νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται σε εμάς από τους Πελάτες, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους και δε δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η χρήση τους δύναται να πραγματοποιηθεί, αν και μόνον αν κριθεί απαραίτητο,  για έναν από τους παρακάτω σκοπούς:

  • Εκπλήρωση όρων και υποχρεώσεων του www.becalm.gr προς τους χρήστες
  • Ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών
  • Επιλογή περιεχομένου που είναι συναφές με τις προτιμήσεις των χρηστών
  • Ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθεται από, καθώς επίσης και μέσω της ιστοσελίδας www.becalm.gr
  • Ενημέρωση για νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων
  • Ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας

Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων των χρηστών-πελατών από το www.becalm.gr, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εφόσον υπάρχει ρητή συγκατάθεση από τους ίδιους, για δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο
  • Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται το www.becalm.gr και περιορίζεται στον απόλυτα αναγκαίο βαθμό, για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από την ιστοσελίδα μας
  • Αν υπάρχει απαίτηση από τον Νόμο, μέσω δικαστικής απόφασης, ή εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική Αρχή.

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met condimentum estibulum issim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit.